News

[epsshortcode id=1268]

4 Days on Angular 4
קורס זה מבוסס על הנסיון העשיר שלי בעשרות פרוייקטים ב- Angular שהיתי מעורב בהם. בקורס אני מלמד איך משתמשים באנגולר וגם איך הוא עובד מ"תחת למנוע". ידע זה יאפשר לכם להבין איך אפשר לשפר ולהרחיב את אנגולר לצרכים שלכם.
... See MoreSee Less

Angular 2 Course (4 Days)

July 17, 2017, 8:30am - July 27, 2017, 3:30am

4 Days on Angular 4 קורס זה מבוסס על הנסיון העשיר שלי בעשרות פרוייקטים ב- Angular שהיתי מעורב בהם. בקורס אני מלמד איך משתמשים באנגולר וגם איך הוא עובד מ"תחת למנוע". ידע זה יאפשר לכם להבין איך אפשר לשפר ולהרחיב את אנגולר לצרכים שלכם.

2 weeks ago  ·  

Leave a Reply